Ako se želite detaljnije informirati o Foundation Medicine usluzi, kontaktirajte nas.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ostvariti pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka, kao i pravo brisanja ili ograničenja obrade, uz izuzetke predviđene važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaša prava možete ostvariti slanjem e-maila na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili pisanog zahtjeva preporučenom poštom na adresu: Roche d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka.