Orange

 

 

 

FoundationOne®Heme je test za sveobuhvatno gensko testiranje hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma.1

Što je FoundationOne®Heme?

FoundationOne®Heme je potvrđen sveobuhvatan genski test za hematološke tumore i sarkome, uključujući leukemiju, mijelodisplastični sindrom, mijeloproliferativne neoplazme, limfome, multipli mijelom, Ewingov sarkom i leiomiosarkom, ali nije ograničen na samo te vrste zloćudnih bolesti. 

Kako funkcionira FoundationOne®Heme?

FoundationOne®Heme potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 400 gena povezanih s rakom. Uz sekvenciranje DNK-a, FoundationOne®Heme uključuje sekvenciranje RNK-a više od 250 gena, kako bi se utvrdio niz različitih genskih fuzija, čestih pokretača hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma.

Što pruža FoundationOne®Heme?

FoundationOne®Heme je oblikovan tako da liječnicima ponudi informacije koje mogu upotrijebiti u praksi za dijagnostičku supklasifikaciju, ocjenu prognoze i odabir ciljane terapije. Rezultati testa izvor su informacija o klinički važnim promjenama, mogućim ciljanim terapijama, dostupnim kliničkim ispitivanjima i kvantitativnim biljezima koji bi bolesnika mogli odrediti za sudjelovanje u kliničkom ispitivanju imunoterapije.

FoundationOne®Heme daje informacije o mutacijskom opterećenju tumora (TMB), koje mogu pomoći u odabiru terapije i možebitnom  uključivanju u klinička ispitivanja.

Rak će biti kronična, a ne smrtonosna bolest

Svaki je slučaj raka jedinstven i svaki se tumor može razlikovati na molekulskoj razini. 

Samo jedan genski test može otkriti promjene u DNK-u koje potiču rast raka i tako pridonijeti pronalaženju individualiziranih terapijskih mogućnosti utemeljenih na jedinstvenome genskom profilu tumora.

Sekvenciranjem nove generacije (engl. Next-Generation Sequencing, NGS) uzorci raka analiziraju se kako bi se utvrdilo jesu li nastale genske promjene iz bilo koje od četiriju osnovnih skupina promjena za koje se zna da su relevantne kod solidnih tumora, sarkoma i hematoloških zloćudnih bolesti.

References
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).