fbpx
Loading...
Naslovnica2019-01-29T14:27:52+01:00

Gensko testiranje za liječenje raka

Foundation Medicine | Roche

SVAKI RAK JE JEDINSTVEN

SVAKI RAK JE JEDINSTVEN

Danas je poznato preko 200 različitih tipova i subtipova raka, a to još nije
potpun broj

Foundation Medicine | Roche

CILJANA TERAPIJA

CILJANA TERAPIJA

Svaki rak sadrži jedinstvene promjene u genomu i upravo te promjene trebale bi biti vodilje terapije

Foundation Medicine | Roche

GENSKO TESTIRANJE

GENSKO TESTIRANJE

Rak je vrlo kompleksna bolest i liječenje bolesnika se mora
individualizirati

Saznajte više o raku i individualiziranom liječenju

O raku

Svaki je rak jedinstven

Rak nastaje kada DNK u ljudskoj stanici pretrpi oštećenje ili mutira na način koji onemogućuje tijelu da otkrije problem ili da ga popravi. Takve abnormalne stanice mogu nekontrolirano rasti i stvarati tumore ili mase koje zahvaćaju zdravo tkivo i organe. Tradicionalno se rak kategorizirao prema mjestu u tijelu na kojem se razvio (rak pluća, rak dojke itd.), a većina bolesnika s istim tipom raka liječila se istim kemoterapijama.

Posljednjih su godina istraživanja raka otkrila specifične gene povezane s rastom tumora. Zahvaljujući tome, rak se danas može kategorizirati prema promjenama u genomu (DNK) koje potiču njegov rast.

Ciljana terapija precizno prepoznaje i napada stanice raka

Ciljana terapija obećavajuća je vrsta liječenja raka koja precizno prepoznaje i napada stanice raka tako što pronalazi specifične promjene na njima, a koje su uzrokovane promjenama u genomu same stanice raka i koje uzrokuju njegov rast. Ciljana terapija sve je zastupljeniji dio mnogih protokola za liječenje raka.

Gensko testiranje za liječenje raka odnosno gensko profiliranje otkriva promjene u DNK koje pokreću rast tumora. Te informacije mogu pomoći liječnicima da odrede koja je vrsta ciljane terapije dostupna za određenog bolesnika na temelju jedinstvenog genskog profila njegova tumora. Kao što je već spomenuto, čak i ako dvije osobe imaju tumor u istom dijelu tijela, ti se tumori vjerojatno razlikuju na onoj osnovnoj, molekulskoj razini odnosno moguće je da kod svake od njih rast tumora uzrokuju različite promjene u njegovu genomu.

Genski testovi za liječenje raka

Testovi za sveobuhvatno gensko testiranje raka, kao što je FoundationOne®CDx i FoundationOne®Heme, u jednom jedinom testu pružaju liječnicima sve informacije koje su im potrebne da izrade posebno prilagođen plan liječenja. Vi i Vaš liječnik možete iskoristiti rezultate testa FoundationOne®CDx ili FoundationOne®Heme za razgovor o mogućim terapijskim opcijama, uključujući ciljane lijekove koje je odobrila američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) ili nove ciljane lijekove koji se trenutno razvijaju u kliničkim ispitivanjima. Razgovarajte sa svojim liječnikom o sveobuhvatnom genskom profiliranju i doznajte kako Vam može pomoći terapijski pristup prilagođen Vašim potrebama.

Doznajte više o raku

POGLEDAJ VIDEO

Saznajte kako Vam gensko testiranje tumora može pomoći

Gensko testiranje

Foundation Medicine

Foundation Medicine vodeća je tvrtka u svijetu za usluge molekulske analize, koje liječnike i njihove bolesnike povezuje s najnovijim terapijskim pristupima pretvarajući individualiziranu medicinu u stvarnost za tisuće bolesnika.

Prava terapija za pravog bolesnika u pravo vrijeme

Predana skupina stručnjaka za genetiku raka ovdje je da pomogne Vama

 • Uzorak tumora se šalje u laboratorij Foundation Medicine

  Nakon što uzorak Vašeg tumora stigne u laboratorij Foundation Medicine, iz njega će se izdvojiti tumorski DNK kako bi se utvrdile genske promjene koje su jedinstvene za rak od kojega bolujete. Foundation Medicine obično liječnicima šalje iscrpno izvješće sa svim informacijama o genomu Vašeg tumora i mogućnostima liječenja.

 • Izvješća o rezultatima genskih testova

  Izvješća o rezultatima testova FoundationOne®CDx i FoundationOne® Heme oblikovana su tako da liječnicima pomognu povezati Vaše rezultate s terapijama dostupnima za Vašu specifičnu vrstu raka ili s mogućim otvorenim kliničkim ispitivanjima u kojima se ocjenjuju nove ciljane terapije. Sve navedeno u izvješću potkrijepljeno je najnovijim kliničkim otkrićima i znanstvenim istraživanjem.

Više ciljanih terapijskih mogućnosti

Svaki je slučaj raka jedinstven i svaki se tumor može razlikovati na molekulskoj razini. Samo jedan genski test može otkriti promjene u DNK-u koje potiču rast raka i tako pridonijeti pronalaženju individualiziranih terapijskih mogućnosti utemeljenih na jedinstvenome genskom profilu tumora.

Sekvenciranjem nove generacije (engl. Next-Generation Sequencing, NGS) uzorci raka analiziraju se kako bi se utvrdilo jesu li nastale genske promjene iz bilo koje od četiriju osnovnih skupina promjena za koje se zna da su relevantne kod solidnih tumora, sarkoma i hematoloških zloćudnih bolesti.

Naš portfelj testova

Testovi
FoundationOne®CDx
FoundationOne®Liquid
FoundationOne®Heme
Indikacije Rak pluća nemalih stanica, kolorektalni karcinom, melanom i ostali solidni tumori Rak pluća, rak gastrointestinalnog trakta, karcinom dojke i ostali solidni tumori Leukemije, limfomi, ili sarkomi
Mutacijsko opterećenje tumora (TMB)*
Tip uzorka Parafinski blok Periferna krv Parafinski blok, periferna krv, koštana srž
Mikrosatelitska nestabilnost (MSI)*
VIŠE
VIŠE
VIŠE

Otkrijte kako Vam FoundationOne®CDx može pomoći u izradi plana liječenja prilagođenog osobno Vama

FoundationOne®CDx

FoundationOne®CDx je potvrđen sveobuhvatan genski test za solidne tumore. Na primjer: rak pluća nemalih stanica (engl. non–small cell lung cancer, NSCLC), rak debelog crijeva, rak dojke, rak jajnika, melanom.

FoundationOne®CDx

Genski test FoundationOne®CDx

FoundationOne®CDx je potvrđen sveobuhvatan genski test za solidne tumore. Test je oblikovan tako da liječnicima ponudi informacije koje oni mogu upotrijebiti u kliničkoj praksi za donošenje odluka o liječenju bolesnika na temelju genskog profila njihove bolesti. Rezultati testiranja uključuju informacije o klinički važnim promjenama, mogućim ciljanim terapijama i dostupnim kliničkim ispitivanjima.

Gensko testiranje više od 300 gena

FoundationOne®CDx potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 300 gena povezanih s rakom, uključujući odabrane introne više od 25 gena koji su u solidnim tumorima često drukčije razmješteni ili izmijenjeni.

Lista gena
VIŠE OD
0
gena koji se ispituju
SAMO
0
test koji otkriva sve genske promjene
 • Samo jedan test koji otkriva genske promjene iz svih četiriju skupina u solidnim tumorima.

 • Rezultati uključuju vrijednosti mikrosatelitske nestabilnosti (engl. microsatellite instability, MSI) i mutacijskog opterećenja tumora (engl. tumor mutational burden, TMB), koje mogu pomoći predvidjeti odgovor na imunoterapiju.

 • Tipičan medijan pokrivenosti > 500 x za osjetljivo i specifično otkrivanje promjena niske učestalosti‡.

Doznajte više o FoundationOne®CDx

POGLEDAJ VIDEO

Moderno liječenje prilagođeno DNK tipu tumora obećava bolje rezultate

FoundationOne®Heme

FoundationOne®Heme je potvrđen sveobuhvatan genski test za hematološke tumore i sarkome uključujući, ali bez ograničavanja na: leukemije, mijelodisplastični sindrom, mijeloproliferativne neoplazme, limfome, multipli mijelom, Ewingov sarkom i leiomiosarkom.

Genski test FoundationOne®Heme

FoundationOne®Heme je test za sveobuhvatno gensko testiranje kod hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma. Taj je test oblikovan tako da liječnicima ponudi informacije koje mogu upotrijebiti u praksi za dijagnostičku supklasifikaciju, ocjenu prognoze i odabir ciljane terapije. Rezultati testa izvor su informacija o klinički važnim promjenama, mogućim ciljanim terapijama, dostupnim kliničkim ispitivanjima i kvantitativnim biljezima koji bi bolesnika mogli odrediti za sudjelovanje u kliničkom ispitivanju imunoterapije.

Gensko testiranje u više od 400 gena

FoundationOne®Heme potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 400 gena povezanih s rakom. Osim sekvenciranja DNK-a, FoundationOne®Heme uključuje sekvenciranje RNK-a više od 250 gena, kako bi se utvrdio niz različitih genskih fuzija, čestih pokretača hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma.

Lista gena
VIŠE OD
0
gena koji se ispituju
SAMO
0
test koji otkriva sve genske promjene
 • Samo jedan test koji otkriva genske promjene iz svih četiriju skupina kod hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma.
 • Koristi i sekvenciranje DNK-a i sekvenciranje RNK-a za osjetljivo otkrivanje translokacija i fuzija.
 • Daje informacije o mutacijskom opterećenju tumora (TMB), koje mogu pomoći u odabiru terapije i eventualnom uključivanju u klinička ispitivanja.

Rak će biti kronična, a ne smrtonosna bolest

FoundationOne®Liquid

FoundationOne®Liquid je krvni test na cirkulirajući tumorski DNK (ctDNK) za solidne tumore. Na primjer: rak pluća nemalih stanica (engl. non–small cell lung cancer, NSCLC), rak debelog crijeva, rak dojke, rak prostate. Može se primijeniti kada tkivo nije dostatno ili dostupno, kada liječnik odluči koristiti ctDNK test, ili da upotpuni FoundationOne®CDx.

FoundationOne®Liquid

Genski test FoundationOne®Liquid

FoundationOne®Liquid je krvni test na cirkulirajući tumorski DNK (ctDNK) za solidne tumore kojim se otkrivaju klinički važne genske promjene koje potiču rast raka u određenog bolesnika. Riječ je o tekućoj biopsiji koja liječnicima može pomoći odrediti terapijske mogućnosti dajući im informacije relevantne za dijagnozu, određivanje rizika i prognozu, a na koje se mogu osloniti. Rezultati testiranja uključuju informacije o mogućim ciljanim terapijama i/ili dostupnim kliničkim ispitivanjima, koje pridonose donošenju informiranih odluka o liječenju.

Gensko testiranje u više od 60 gena

FoundationOne®Liquid potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 60 gena, koji najčešće nose mutacije u solidnim tumorima, samo na uzorku krvi.

Lista gena
VIŠE OD
0
gena koji se ispituju
SAMO
0
test koji otkriva sve genske promjene
 • Samo jedan test koji otkriva genske promjene iz svih četiriju skupina potreban za sveobuhvatno testiranje tumora.
 • Pronalazi otporne mutacije ili fuzije kod raka pluća, koje drugi testovi na ctDNK-u često ne otkrivaju§.
 • Može se spojiti s rezultatima testa FoundationOne® za cjelovitiju sliku tijeka razvoja bolesnikova tumora.
 • Potrebne su samo dvije epruvete krvi od 10 ml.

Gensko testiranje može pomoći u usmjeravanju liječenja najdjelotvornijom terapijom!

Rezultati i izvješća

Rezultati testiranja šalju se izravno liječnicima u obliku izvješća u kojem se ističu genske promjene utvrđene u uzorku tumora određenog bolesnika, zajedno s informacijama koje pridonose donošenju odluka o liječenju. Sve je u tom izvješću potkrijepljeno najnovijim kliničkim otkrićima i znanstvenim istraživanjem.

Iskustva bolesnika

Pročitajte iskustva drugih bolesnika

„Tvrtka Foundation Medicine igra istaknutu ulogu u mijenjanju načina liječenja raka jer omogućuje bolesnicima i liječnicima da pronađu različite vrste kliničkih ispitivanja ili ciljanih terapija za koje inače ne bi ni znali da mogu pomoći u liječenju njihove specifične vrste raka.“

Foundation Medicine | Gensko testiranje raka | CorrieCorrie, bavi se istraživanjem raka – bolesti koju je i sama pobijedila

„Dođe dan kad Vam liječnik kaže da su pronašli nešto što bi Vam moglo pomoći i iznenada se u Vama ponovno probudi nada.“

Foundation Medicine | Gensko testiranje raka | HeatherHeather, obavila test FoundationOne® i pobijedila rak

„Rezultati testova tvrtke Foundation Medicine dali su mi nadu. Na temelju genomskog profila mog tumora mogla sam dobiti ciljanu terapiju koja je uspješno djelovala na moj tip raka.“

Foundation Medicine | Gensko testiranje raka | JoyceJoyce , obavila test FoundationOne® i pobijedila rak pluća

„Zahvaljujući testu FoundationOne®, umjesto da primam kemoterapiju upravo treniram za svoj deveti maraton. FoundationOne® nije mi samo spasio život, nego i očuvao njegovu kvalitetu. Tvrtka Foundation Medicine dala mi je nadu u budućnost u kojoj će rak pluća biti bolest koja se može liječiti.“

Foundation Medicine | Gensko testiranje raka | CoreyCorey , obavila test FoundationOne® i pobijedila rak pluća

Rezultati genskih testova FoundationOne®CDx i FoundationOne®Heme mogu otkriti promjene u DNK koje potiču rast raka, zajedno s mogućim ciljanim terapijama.

Često postavljena pitanja

1. Koliku korist osoba oboljela od raka može imati od FoundationOne® testiranja?2018-11-03T19:21:34+01:00

Odluku o FoundationOne® testiranju najbolje je donijeti zajedno s Vašim liječnikom koji će znati procijeniti moguću korist.

2. Kako rezultati testiranja mogu pridonijeti boljem ishodu liječenja?2018-11-03T19:22:33+01:00

Rezultati FoundationOne® testa otkrivaju veći broj genomskih promjena koje potiču rast raka i ukazuju na ciljane terapije koje bi mogle djelovati na njega.

3. Mora li liječnik koji vodi liječenje pojedinog onkološkog pacijenta biti upoznat s činjenicom da se pacijent odlučio za FoundationOne® testiranje?2018-11-03T19:23:34+01:00

Foundation Medicine ne isporučuje izvješće direktno pacijentu, već liječniku kojeg odabere pacijent. Preporučljivo je da to bude nadležni liječnik koji će imati ključnu ulogu u tumačenju izvješća te pripremi plana liječenja.

4. Je li nadležni liječnik uključen u sam proces uključivanja pacijenta u FoundationOne® testiranje i u analizu rezulatata testiranja?2018-11-03T20:12:00+01:00

Nadležni liječnik može pomoći pacijentu pri donošenju odluke, ali pacijent sve tehničke detalje oko provođenja testiranja dogovara izravno s tvrtkom Roche d.o.o. Nadležni liječnik zaprima izvješće i tumači ga.

5. Tko i na koji način informira pacijenta o rezultatima testiranja?2018-11-03T20:13:44+01:00

Nadležni liječnik, kojeg odabere pacijent, zaprima FoundationOne® izvješće te ga tumači pacijentu.

6. Što se događa u slučaju kada sugerirano liječenje nije u skladu s postojećim smjernicama za liječenje određene maligne bolesti?2018-11-03T20:15:09+01:00

Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s nadležnim liječnikom kao i mogućnosti realizacije plana liječenja.

7. Što ako sugerirano liječenje nije dostupno građanima RH putem HZZO-a?2018-11-03T20:16:13+01:00

Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s nadležnim liječnikom kao i mogućnosti realizacije plana liječenja.

8. Tko i na koji način odlučuje o liječenju u skladu s rezultatima FoundationOne® testiranja?2018-11-03T20:17:29+01:00

Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s nadležnim liječnikom kao i mogućnosti realizacije plana liječenja.

9. Koliko svjež mora biti uzorak za FoundationOne® testiranje?2018-11-03T20:18:22+01:00

Najčešće se na testiranje šalje uzorak tumorskog tkiva uklopljen u parafin. Kvalitetu samog uzorka provjerava nadležni patolog.

10. U slučaju metastatske bolesti, je li potrebno uzimati uzorke samo primarnog tumora ili i metastatskih tvorbi?2018-11-03T20:19:37+01:00

U pravilu, ako je moguće, preporuča se testiranje metastaza.

11. U slučaju metastatske bolesti, kada je primarni tumor operativno uklonjen i postoje samo metastatske tvorbe, koji su uzorci / koji je uzorak potreban?2018-11-03T20:25:20+01:00

U pravilu, ako je moguće, preporuča se testiranje metastaza.

12. Kolike su minimalne dimenzije potrebnog uzorka za FoundationOne® testiranje?2018-11-03T20:26:25+01:00

Optimalna potrebna količina tumorskog tkiva za testiranje je 5×5 mm, a minimalna 1x5mm.

13. Ukoliko pacijent trenutno nema potreban uzorak, na koji ga način može ishoditi?2018-11-03T20:27:25+01:00

Preporučljivo je savjetovati se s nadležnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.

14. Kakav je tip uzorka konkretno potreban za FoundationOne® testiranje?2018-11-03T20:28:19+01:00

Za testiranje je potreban uzorak tumorskog tkiva zadovoljavajuće veličine i broja tumorskih stanica što procjenjuje nadležni patolog.

15. Pokriva li HZZO troškove uzimanja uzorka tumorskog tkiva za potrebe FoundationOne® testiranja?2018-11-03T20:29:16+01:00

Preporučljivo je savjetovati se s nadležnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.

16. Je li moguće, na koji način i gdje privatno uzeti uzorak za FoundationOne® testiranje? Ako da, koja je cijena postupka uzimanja i prepariranja uzorka?2018-11-03T20:30:07+01:00

Preporučljivo je savjetovati se s nadležnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.

17. U kojoj fazi bolesti FMI testiranje više nema smisla?2018-11-03T20:30:50+01:00

Odluku o FoundationOne® testiranju najbolje je donijeti zajedno s Vašim liječnikom koji će znati procijeniti moguću korist.

Ako se želite detaljnije informirati o Foundation Medicine usluzi, kontaktirajte nas.

Ako ste se već registrirali i želite povući dozvolu za korištenje Vaših podataka u svrhu informiranja o Foundation Medicine usluzi, učinite to ovdje.

Kontakt

Zahvaljujemo na Vašem interesu za Foundation Medicine ("FMI") uslugu.

Za pružanje dodatnih informacija o FMI usluzi potrebno se registrirati ispunjavanjem i slanjem ovoga zahtjeva. Registracijom omogućavate predstavnicima Roche d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269 A („Roche“) da Vas kontaktiraju i odgovore na sva Vaša pitanja o FMI usluzi.

Slanjem ovoga zahtjeva dajete Rocheu suglasnost:

- za primanje poziva i/ili poruka putem sredstava komunikacije navedenih u Vašem zahtjevu, i
- za obradu Vaših osobnih podataka prikupljenih u ovom postupku registracije u svrhu direktnog komuniciranja s Vama radi pružanja dodatnih informacija FMI usluzi, u opsegu potrebnom za donošenje odluke o eventualnom naručivanju FMI usluge.
Vaši podaci iz ovoga zahtjeva neće biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takav uvid/pristup opisan u Pravilima o zaštiti osobnih podataka i korištenju kolačića.

Molimo ispuniti točnim podacima (*označava obvezna polja):

Vašu suglasnost možete povući u svakom trenutku, jednostavnim klikom ovdje.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ostvariti pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka, kao i pravo brisanja ili ograničenja obrade, uz izuzetke predviđene važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaša prava možete ostvariti slanjem e-maila na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili pisanog zahtjeva preporučenom poštom na adresu: Roche d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka.