Gensko profiliranje

Svaki rak je jedinstven

Danas je poznato preko 200 različitih tipova i subtipova raka, a to još nije potpun broj

Test FoundationOne®

Ciljana terapija

Svaki rak sadrži jedinstvene promjene u genomu i upravo te promjene trebale bi biti vodilje terapije

Individualizirana medicina

Gensko profiliranje

Rak je vrlo kompleksna bolest i liječenje bolesnika se mora individualizirati

Saznajte više o raku i individualiziranom liječenju

O raku

Svaki je rak jedinstven

Rak nastaje kada DNK u ljudskoj stanici pretrpi oštećenje ili mutira na način koji onemogućuje tijelu da otkrije problem ili da ga popravi. Takve abnormalne stanice mogu nekontrolirano rasti i stvarati tumore ili mase koje zahvaćaju zdravo tkivo i organe. Tradicionalno se rak kategorizirao prema mjestu u tijelu na kojem se razvio (rak pluća, rak dojke itd.), a većina bolesnika s istim tipom raka liječila se istim kemoterapijama.
Posljednjih su godina istraživanja raka otkrila specifične gene povezane s rastom tumora. Zahvaljujući tome, rak se danas može kategorizirati prema promjenama u genomu (DNK) koje potiču njegov rast. Ciljana terapija obećavajuća je vrsta liječenja raka koja precizno prepoznaje i napada stanice raka tako što pronalazi specifične promjene na njima, a koje su uzrokovane promjenama u genomu same stanice raka i koje uzrokuju njegov rast. Ciljana terapija sve je zastupljeniji dio mnogih protokola za liječenje raka.
Gensko testiranje odnosno profiliranje otkriva promjene u DNK koje pokreću rast tumora. Te informacije mogu pomoći liječnicima da odrede koja je vrsta ciljane terapije dostupna za određenog bolesnika na temelju jedinstvenog genskog profila njegova tumora. Kao što je već spomenuto, čak i ako dvije osobe imaju tumor u istom dijelu tijela, ti se tumori vjerojatno razlikuju na onoj osnovnoj, molekulskoj razini odnosno moguće je da kod svake od njih rast tumora uzrokuju različite promjene u njegovu genomu. Testovi za sveobuhvatno gensko profiliranje raka, kao što je FoundationOne® i FoundationOne®Heme, u jednom jedinom testu pružaju liječnicima sve informacije koje su im potrebne da izrade posebno prilagođen plan liječenja. Vi i Vaš liječnik možete iskoristiti rezultate testa FoundationOne® ili FoundationOne®Heme za razgovor o mogućim terapijskim opcijama, uključujući ciljane lijekove koje je odobrila američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) ili nove ciljane lijekove koji se trenutno razvijaju u kliničkim ispitivanjima. Razgovarajte sa svojim liječnikom o sveobuhvatnom genskom profiliranju i doznajte kako Vam može pomoći terapijski pristup prilagođen Vašim potrebama.

Doznajte više o raku

Saznajte kako Vam gensko profiliranje tumora može pomoći

Gensko profiliranje

Foundation Medicine

Foundation Medicine vodeća je tvrtka u svijetu za usluge molekulske analize, koje liječnike i njihove bolesnike povezuje s najnovijim terapijskim pristupima pretvarajući individualiziranu medicinu u stvarnost za tisuće bolesnika.

1
GENSKO TESTIRANJE

Sveobuhvatno gensko profiliranje

Naš portfelj genskih testova vodeća je platforma za sveobuhvatno gensko profiliranje. Procjenjujemo više od 300 gena kako bismo utvrdili sadržavaju li genske promjene iz bilo koje od četiriju osnovnih skupina takvih promjena i tako pridonijeli razumijevanju genskog profila bolesnikova tumora.

2
VIŠE OD PUKIH BROJKI

Vrijedna saznanja, a ne samo informacije

Naša jedinstvena baza podataka, FoundationCore™, jedna je od najvećih baza podataka o genomu raka na svijetu. Obuhvaća podatke više od 160 000 bolesnika, a oblikovana je tako da istraživačima i biofarmaceutskim kompanijama pomogne poboljšati individualiziranu medicinu, razviti nove terapije i osmisliti bolja ispitivanja.

3
POTPORA RAZVOJU LIJEKOVA

Vjerodostojan partner biofarmaceutskim kompanijama

Surađujemo s farmaceutskim kompanijama u svakoj fazi istraživanja i razvoja lijekova, od otkrivanja ciljne molekule do stavljanja na tržište. Trenutačno surađujemo s više od trideset biofarmaceutskih kompanija kako bismo ubrzali razvoj novih terapija utemeljenih na biološkim biljezima.

4
ZAJEDNIČKI NAPREDAK

Snaga suradnje

Dijeljenjem informacija o genomu pomažemo istraživačima da otkriju nove veze i steknu nova saznanja. S ponosom možemo reći da trenutačno sudjelujemo u nekoliko inicijativa razmjene podataka, koje su potaknute radi ubrzavanja istraživanja.

Prava terapija za pravog bolesnika u pravo vrijeme

Predana skupina stručnjaka za genetiku raka ovdje je da pomogne Vama

 • Nakon što uzorak Vašeg tumora stigne u laboratorij Foundation Medicine, iz njega će se izdvojiti tumorski DNK kako bi se utvrdile genske promjene koje su jedinstvene za rak od kojega bolujete. Foundation Medicine obično liječnicima šalje iscrpno izvješće sa svim informacijama o genomu Vašeg tumora i mogućnostima liječenja.
 • Izvješća o rezultatima testova FoundationOne® i FoundationOne® Heme oblikovana su tako da liječnicima pomognu povezati Vaše rezultate s terapijama dostupnima za Vašu specifičnu vrstu raka ili s mogućim otvorenim kliničkim ispitivanjima u kojima se ocjenjuju nove ciljane terapije. Sve navedeno u izvješću potkrijepljeno je najnovijim kliničkim otkrićima i znanstvenim istraživanjem.

Više ciljanih terapijskih mogućnosti

Svaki je slučaj raka jedinstven i svaki se tumor može razlikovati na molekulskoj razini. Samo jedan genski test može otkriti promjene u DNK-u koje potiču rast raka i tako pridonijeti pronalaženju individualiziranih terapijskih mogućnosti utemeljenih na jedinstvenome genskom profilu tumora.

Sekvenciranjem nove generacije (engl. Next-Generation Sequencing, NGS) uzorci raka analiziraju se kako bi se utvrdilo jesu li nastale genske promjene iz bilo koje od četiriju osnovnih skupina promjena za koje se zna da su relevantne kod solidnih tumora, sarkoma i hematoloških zloćudnih bolesti.

Naš portfelj testova

FoundationOne® Uskoro
FoundationAct®
Uskoro
FoundationOne®Heme
Indikacije Rak pluća nemalih stanica, kolorektalni
karcinom, melanom i ostali solidni tumori
Rak pluća, rak gastrointestinalnog
trakta, karcinom dojke i ostali solidni tumori
Leukemije, limfomi, ili sarkomi
Tip uzorka Parafinski blok Periferna krv Parafinski blok, periferna krv, koštana srž
Mutacijsko opterećenje tumora (TMB)*
Mikrosatelitska nestabilnost (MSI)*
Više Više Više

Otkrijte kako Vam FoundationOne® može pomoći u izradi plana liječenja prilagođenog osobno Vama

FoundationOne®

FoundationOne® je potvrđen sveobuhvatan genski test za solidne tumore. Na primjer: rak pluća nemalih stanica (engl. non–small cell lung cancer, NSCLC), rak debelog crijeva, rak dojke, rak jajnika, melanom.

FoundationOne® je potvrđen sveobuhvatan genski test za solidne tumore. Test je oblikovan tako da liječnicima ponudi informacije koje oni mogu upotrijebiti u kliničkoj praksi za donošenje odluka o liječenju bolesnika na temelju genskog profila njihove bolesti. Rezultati testiranja uključuju informacije o klinički važnim promjenama, mogućim ciljanim terapijama i dostupnim kliničkim ispitivanjima.
FoundationOne® potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 300 gena povezanih s rakom, uključujući odabrane introne više od 25 gena koji su u solidnim tumorima često drukčije razmješteni ili izmijenjeni.

 • Više od

  300

  gena koji se ispituju

 • Samo

  1

  test koji otkriva sve
  genske promjene

 • Samo jedan test koji otkriva genske promjene iz svih četiriju skupina u solidnim tumorima.
 • Rezultati uključuju vrijednosti mikrosatelitske nestabilnosti (engl. microsatellite instability, MSI) i mutacijskog opterećenja tumora (engl. tumor mutational burden, TMB), koje mogu pomoći predvidjeti odgovor na imunoterapiju.
 • Tipičan medijan pokrivenosti > 500 x za osjetljivo i specifično otkrivanje promjena niske učestalosti‡.

Doznajte više o FoundationOne®

Moderno liječenje prilagođeno DNK tipu tumora obećava bolje rezultate

Uskoro

FoundationOne®Heme

FoundationOne®Heme je potvrđen sveobuhvatan genski test za hematološke tumore i sarkome uključujući, ali bez ograničavanja na: leukemije, mijelodisplastični sindrom, mijeloproliferativne neoplazme, limfome, multipli mijelom, Ewingov sarkom i leiomiosarkom.

FoundationOne®Heme je test za sveobuhvatno gensko profiliranje kod hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma. Taj je test oblikovan tako da liječnicima ponudi informacije koje mogu upotrijebiti u praksi za dijagnostičku supklasifikaciju, ocjenu prognoze i odabir ciljane terapije. Rezultati testa izvor su informacija o klinički važnim promjenama, mogućim ciljanim terapijama, dostupnim kliničkim ispitivanjima i kvantitativnim biljezima koji bi bolesnika mogli odrediti za sudjelovanje u kliničkom ispitivanju imunoterapije.
FoundationOne®Heme potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 400 gena povezanih s rakom. Osim sekvenciranja DNK-a, FoundationOne®Heme uključuje sekvenciranje RNK-a više od 250 gena, kako bi se utvrdio niz različitih genskih fuzija, čestih pokretača hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma.

 • Više od

  400

  gena koji se ispituju

 • Samo

  1

  test koji otkriva
  sve genske promjene

 • Samo jedan test koji otkriva genske promjene iz svih četiriju skupina kod hematoloških zloćudnih bolesti i sarkoma.
 • Koristi i sekvenciranje DNK-a i sekvenciranje RNK-a za osjetljivo otkrivanje translokacija i fuzija.
 • Daje informacije o mutacijskom opterećenju tumora (TMB), koje mogu pomoći u odabiru terapije i eventualnom uključivanju u klinička ispitivanja.

Rak će biti kronična, a ne smrtonosna bolest

Uskoro

FoundationACT®

FoundationACT® je krvni test na cirkulirajući tumorski DNK (ctDNK) za solidne tumore. Na primjer: rak pluća nemalih stanica (engl. non–small cell lung cancer, NSCLC), rak debelog crijeva, rak dojke, rak prostate. Može se primijeniti kada tkivo nije dostatno ili dostupno, kada liječnik odluči koristiti ctDNK test, ili da upotpuni FoundationOne®.

FoundationACT® je krvni test na cirkulirajući tumorski DNK (ctDNK) za solidne tumore kojim se otkrivaju klinički važne genske promjene koje potiču rast raka u određenog bolesnika. Riječ je o tekućoj biopsiji koja liječnicima može pomoći odrediti terapijske mogućnosti dajući im informacije relevantne za dijagnozu, određivanje rizika i prognozu, a na koje se mogu osloniti. Rezultati testiranja uključuju informacije o mogućim ciljanim terapijama i/ili dostupnim kliničkim ispitivanjima, koje pridonose donošenju informiranih odluka o liječenju.
FoundationACT® potvrđen je za otkrivanje svih vrsta genskih promjena u više od 60 gena, koji najčešće nose mutacije u solidnim tumorima, samo na uzorku krvi.

 • Više od

  60

  gena koji se ispituju

 • Samo

  1

  test koji otkriva
  sve genske promjene

 • Samo jedan test koji otkriva genske promjene iz svih četiriju skupina potreban za sveobuhvatno profiliranje tumora.
 • Pronalazi otporne mutacije ili fuzije kod raka pluća, koje drugi testovi na ctDNK-u često ne otkrivaju§.
 • Može se spojiti s rezultatima testa FoundationOne® za cjelovitiju sliku tijeka razvoja bolesnikova tumora.
 • Potrebne su samo dvije epruvete krvi od 10 ml.

Gensko testiranje može pomoći u usmjeravanju liječenja najdjelotvornijom terapijom!

Rezultati i izvješća

Rezultati testiranja šalju se izravno liječnicima u obliku izvješća u kojem se ističu genske promjene utvrđene u uzorku tumora određenog bolesnika, zajedno s informacijama koje pridonose donošenju odluka o liječenju. Sve je u tom izvješću potkrijepljeno najnovijim kliničkim otkrićima i znanstvenim istraživanjem.

1. GENSKE PROMJENE

Informacije o utvrđenim genskim promjenama svih vrsta i tumačenje rezultata.

2. TERAPIJE

Popis dostupnih terapija relevantnih za utvrđene genske promjene.

3. KLINIČKA ISPITIVANJA

Klinička ispitivanja za koja bi bolesnik mogao biti pogodan i smjernice liječnicima o tome kako pronaći dodatna ispitivanja u javnim bazama podataka.

4. DODATAK

Utvrđuje se jedinstven genomski kôd tumora

Iskustva bolesnika

Pročitajte iskustva drugih bolesnika

Rezultati genskih testova FoundationOne® i FoundationOne®Heme mogu otkriti promjene u DNK koje potiču rast raka, zajedno s mogućim ciljanim terapijama.

Često postavljana pitanja

Odluku o FoundationOne® testiranju najbolje je donijeti zajedno s Vašim liječnikom koji će znati procijeniti moguću korist.
Rezultati FoundationOne® testa otkrivaju veći broj genomskih promjena koje potiču rast raka i ukazuju na ciljane terapije koje bi mogle djelovati na njega.
Foundation Medicine ne isporučuje izvješće direktno pacijentu, već liječniku kojeg odabere pacijent. Preporučljivo je da to bude nadležni liječnik koji će imati ključnu ulogu u tumačenju izvješća te pripremi plana liječenja.
Nadležni liječnik može pomoći pacijentu pri donošenju odluke, ali pacijent sve tehničke detalje oko provođenja testiranja dogovara izravno s tvrtkom Roche d.o.o. Nadležni liječnik zaprima izvješće i tumači ga.
Nadležni liječnik, kojeg odabere pacijent, zaprima FoundationOne® izvješće te ga tumači pacijentu.
Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s nadležnim liječnikom kao i mogućnosti realizacije plana liječenja.
Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s nadležnim liječnikom kao i mogućnosti realizacije plana liječenja.
Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s nadležnim liječnikom kao i mogućnosti realizacije plana liječenja.
Najčešće se na testiranje šalje uzorak tumorskog tkiva uklopljen u parafin. Kvalitetu samog uzorka provjerava nadležni patolog.
U pravilu, ako je moguće, preporuča se testiranje metastaza.
U pravilu, ako je moguće, preporuča se testiranje metastaza.
Optimalna potrebna količina tumorskog tkiva za testiranje je 5x5 mm, a minimalna 1x5mm.
Preporučljivo je savjetovati se s nadležnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.
Za testiranje je potreban uzorak tumorskog tkiva zadovoljavajuće veličine i broja tumorskih stanica što procjenjuje nadležni patolog.
Preporučljivo je savjetovati se s nadležnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.
Preporučljivo je savjetovati se s nadležnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.
Odluku o FoundationOne® testiranju najbolje je donijeti zajedno s Vašim liječnikom koji će znati procijeniti moguću korist.
Roche d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269a, 10000 Zagreb
www.roche.hr
Telefon:
099 60 96 888
Pratite nas:
@genskotestiranje

Ako se želite detaljnije informirati o Foundation Medicine usluzi, kontaktirajte nas.

Ako ste se već registrirali i želite povući dozvolu za korištenje Vaših podataka u svrhu informiranja o Foundation Medicine usluzi, učinite to ovdje.